• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Humpolec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HumpolecStrategický plán rozvoje města Humpolec do roku 2020 (2014)
B.1 Kvalitní podnikatelské prostředí viz dokument »
B.2 Kvalitní lidské zdroje a kvalifikovaná pracovní síla viz dokument »
D.2 Ekologicky šetrný cestovní ruch viz dokument »
TISK
i