*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Jihlava
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
MgA. Karolína Koubová
Telefon
+420 565 591 600
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Alice Jandejsková
Telefon
+420 565 591 822
E-mail
úvodní stránkaJihlava › Měření úspěchů  

Jihlava

i
tisk
Nápověda: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... >>

Měření úspěchů

Audit udržitelného rozvoje města
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2010  407125.4451  7

Dobrá praxe
Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP Kulaté razítko
Jihlava v roce 2016 dokončila práci na kulturní strategii města. Jedním z důležitých vstupů pro tuto strategii byla také analýza kulturního zázemí města a její průmět do územně-analytických podkladů. Zjednodušeně řečeno jsme chtěli vidět přehledně a na mapě jaké zázemí pro kulturu má město k dispozici a jaké jsou předpoklady pro její další rozvoj, a to se díky analýze opravdu povedlo.

Jihlava: Připomínkování územního plánu online
Webová aplikace, která umožňuje občanům zapojit se do územního plánování města.

Jihlava: Pravidelná prezentace Zdravého města v médiích
Dobrá mediální a komunikační kampaň, zaměřená na všechny skupiny obyvatel města, je základním předpokladem úspěšného postupu Zdravého města.

Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům nejdůležitější znalosti a dovednosti s jejich uplatněním ve světě práce a vybavit dovednostmi, které by jim měly pomoci, při hledání zaměstnání a při uplatňování svých práv.
Indikátory ke Společným tématům
*