• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihlava

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018] 2018 2020
Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019 2019 2019
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015) 2015 --
Akční plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019) 2019 --
Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042 2017 2042
Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy (2016) 2016 --
Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017) 2017 --
Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava 2014-2015 2014 2015
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava 2018-2023 2018 2023
Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021 2017 2021
Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025 2018 2025
Plán udržitelné městské mobility Jihlavy (2019) 2019 --
Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 2017 2024
Územní energetická koncepce města Jihlavy [akt. 2011] 2011 --
Dokumentů: 12

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2017-2018 2017 2018
Akční plán Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch Jihlava 2019-2020 2019 2020
Dokumentů: 2

Politický dokument

Dokument Od Do
Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2019–2022 2019 2022
Dokumentů: 1

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy (2005) 2005 --
Generel cyklistické dopravy města Jihlavy (2011) 2011 --
Generel veřejného osvětlení Jihlava (2016) 2016 --
Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy (2012) 2012 --
Územní plán města Jihlavy (2001) 2001 2020
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 22


..archiv show
TISK
i