• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jilemnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JilemniceStrategický plán města Jilemnice 2008-2025
1.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení partnerství, zapojování občanů do věcí veřejných viz dokument »
4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města viz dokument »
4.3 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel k životnímu prostředí viz dokument »
4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni viz dokument »
Znak JilemniceAkční plán Strategického plánu města Jilemnice 2017-2018
1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě viz dokument »
3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj viz dokument »
4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města viz dokument »
4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni viz dokument »
TISK
i