• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
FB stránky ZM
Politik programu Zdravý kraj
Radomír Pavlíček
Telefon
+420 541 651 481
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Daniela Trenzová
Telefon
+420 541 658 835
E-mail
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk

Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí
Datum schválení
16.6.2005
Poslední aktualizace
2010
Doba platnosti
2005 - 2019
Popis dokumentu
Strategický dokument k ochraně přírody a krajiny v JMK Cílem je vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. show
Implementace
Prostřednictvím ESI fondů (OP ŽP, OP Rybářství, PRV), Ministerstva životního prostředí (Národní programy, Program péče o krajinu, Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace, Program obnovy přirozených funkcí krajiny) a Ministerstva zemědělství. show
Výchozí legislativa
Ke zpracování koncepce kraje zavazuje ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zatupitelstvem JMK usnesením č. 210/05/Z 4
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i