*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
FB stránky ZM
Politik programu Zdravý kraj
Radomír Pavlíček
Telefon
+420 541 651 481
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Daniela Trenzová
Telefon
+420 541 658 835
E-mail
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
[KRC JMK 2016-2023]
Odpovědná instituceKRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje
Datum schválení18.2.2016
Doba platnosti2016 - 2023
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2016 – 2023 zpracovává aktuální stav a možný rozvoj cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Jihomoravském kraji včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu show
Implementace
Koncepce rozvoje cyklistiky pro období 2016-2023 v JMK bude implementována širokým spektrem subjektů činných v problematice cyklistiky v JMK. V pracovní skupině pro problematiku cyklistiky v JMK jsou zástupci měst, obcí, svazky a neziskové organizace. show
Výchozí legislativaNárodní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020 (usnesení Vlády ČR č. 382 ze dne 22. května 2013), Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020, (usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599),Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem JMK usnesením č. 2360/16/Z25
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuKoncepce rozvoje cyklistiky byla schválena zastupitelstvem JMK v bodě č.54 na straně 24 výpisu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
*