• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
FB stránky ZM
Politik programu Zdravý kraj
Radomír Pavlíček
Telefon
+420 541 651 481
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Daniela Trenzová
Telefon
+420 541 658 835
E-mail
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
13.11.2014
Doba platnosti
2014 - 2017
Popis dokumentu
Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. show
Implementace
Klíčové rozhodovací pravomoci ohledně implementace Programu mají politické orgány JMK, tedy zastupitelstvo a rada kraje. Odborné útvary kraje (odbory) mají zodpovědnost za konkrétní plnění aktivit Programu, které spadají do jejich odvětvové působnosti. show
PRK JMK 2014-2017 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zpracování Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014–2017 je součástí projektu „Vytvoření rámce nástrojů vedoucích ke zkvalitnění strategického plánování a k podpoře účasti veřejnosti na rozvoji Jihomoravského kraje“.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 1413/14/Z 14:
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením Zastupitelstva JKM v bodě č. 35 na str. 19 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 1 rok neuvedeno

Novější

Archiv

TISK
i