• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
FB stránky ZM
Politik programu Zdravý kraj
Radomír Pavlíček
Telefon
+420 541 651 481
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Daniela Trenzová
Telefon
+420 541 658 835
E-mail
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
1.3.2018
Doba platnosti
2018 - 2021
Popis dokumentu
Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. show
Implementace
Skrze navržená opatření a aktivity, které mají indikátory a své garanty v podobě odborů KrÚ JMK.
Na PR JMK 2018-2021 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
13. zasedání Zastupitelstva JMK, bod č. 57, usnesení č. 993/18/Z13
RTF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno

Archiv

TISK
i