• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Logo ZK KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
FB stránky ZM
Politik programu Zdravý kraj
Radomír Pavlíček
Telefon
+420 541 651 481
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Daniela Trenzová
Telefon
+420 541 658 835
E-mail
 

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk

Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství
Datum schválení
9.12.2013
Doba platnosti
2014 - 2018
Popis dokumentu
V dokumentu jsou uvedeny na základě monitoringu obcí a pracovníků nestátních neziskových organizací základní údaje o Romech žijících v Jihomoravském kraji, souhrn nejzávažnějších problémů v rámci integrační politiky v jednotlivých oblastech (bydlení, vzdělávání, romská kultura, zaměstnanost, show
Implementace
Strategie romské integrace v Jihomoravském kraji pro období 2014 – 2018 navazuje na předcházející koncepční dokument Strategie romské inkluze v Jihomoravském kraji z období 2010 – 2013. show
Výchozí legislativa
Střednědobý plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 – 2014, byl schválen Zastupitelstvem v červnu 2011, (str. 56-58);
Koncepce prevence kriminality v Jihomoravském kraji 2013 – 2016 byla schválena 20. 9. 2012 na 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno zastupitelstvem JMK usnesením č. 855/13/Z 9
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Strategie byla schválena usnesením zastupitelstva JMK v bodě č. 29 na straně 15 výpisu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i