• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím
Politik programu Zdravý kraj
Radomír Pavlíček
Telefon +420 541 651 481
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Mgr. Daniela Trenzová
Telefon +420 541 658 835
E-mail

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
23.9.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Dlouhodobý koncepční dokument pro zapojení subjektů z území Jihomoravského kraje k podpoře rozvoje lidského potenciálu, zaměstnanosti, sociálního začleňování a jeho celkové konkurenceschopnosti na základě analýzy současného stavu, spoluprací s odbornou a laickou veřejností. show
Implementace
Postupné naplňování strategické vize probíhá prostřednictvím krátkodobého realizačního plánu.
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
28. zasedání Zastupitelstva JMK, bod č. 79, usnesení č. 2835/16/Z28
RTF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno
TISK
i