• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
1.1 Podpora přípravy a realizace klíčových dopravních staveb viz dokument »
1.2 Zlepšení podmínek pro dopravu a posílení provázanosti viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
2.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ viz dokument »
5.1 DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
3.1 Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě páteřních cyklostezek viz dokument »
3.2 Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu viz dokument »
3.3 Zlepšení napojení Brna na globální centra viz dokument »
4.4 Modernizace infrastruktury viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
1.1. Zvýšení bezpečnosti cyklistů prostřednictvím budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty viz dokument »
1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách viz dokument »
1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému viz dokument »
2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky viz dokument »
2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb viz dokument »
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky viz dokument »
3.2 Realizace vzdělávacích, komunikačních a osvětových témat viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
1.2 Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury viz dokument »
TISK
i