• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
2.3 Zajištění dostupnosti zdravotnické péče viz dokument »
2.4 Rozvoje podmínek pro kulturu, sport a volnočasové aktivity viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
3.2 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
2.6 Zajištění kvalitní péče o zdraví a sportovního vyžití viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025
1 Ekonomická optimalizace a příprava transformace nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018
6.1 Strategickým cílem v oblasti péče o zdraví je prostřednictvím zdravotně sociální pomoci (služby) informovat obyvatele ohrožené sociálním vyloučením o této službě a naučit je zejména s pomocí terénních pracovníků samostatně využívat a pečovat o zdraví své i svých dětí viz dokument »
6.2 V rámci osvěty zdůraznit, aby tito obyvatelé měli svého lékaře a pravidelně ho navštěvovali za účelem preventivních prohlídek viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
3.3 Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny viz dokument »
TISK
i