• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
4.1 Rozvoj podnikatelského prostředí viz dokument »
4.2 Zkvalitnění podmínek pro cestovní ruch viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
1.1 VĚDA, VÝZKUM A INOVACE viz dokument »
1.2 PRŮMYSL A SLUŽBY viz dokument »
1.3 CESTOVNÍ RUCH viz dokument »
3.1 OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE viz dokument »
4.2 VENKOVSKÝ PROSTOR viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky viz dokument »
1.2 Kvalitní prostředí pro podnikání viz dokument »
1.3 Efektivní marketing kraje viz dokument »
4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb viz dokument »
4.3 Rozvoj podnikatelských aktivit viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020
3.1 Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky viz dokument »
2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020
A.2 Zkvalitnit právní rámec pro (inovační) podnikání viz dokument »
A.3 Zajistit kvalitní řízení realizace RIS viz dokument »
B.1 Zvýšit kvalitu a problémovou orientaci veřejného výzkumu v JMK viz dokument »
C.1 Vytvořit vhodné podmínky pro inovacemi tažený růst „zralých“ znalostně intenzivních firem v JMK viz dokument »
C.2 Zvýšit počet nových firem s aspirací a potenciálem dominantního postavení na trhu viz dokument »
C.3 Zvýšit počet lidí poprvé zahajujících vlastní podnikání viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018
4.1 Podporovat dobrou spolupráci obcí a příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce viz dokument »
4.2 Ve spolupráci s místní samosprávou podpořit vytváření míst v rámci veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané, zaměřit podnikatelské aktivity na práce venku viz dokument »
4.5 Nadále přesvědčovat o důležitosti nabytí či zvýšení dosavadního vzdělání viz dokument »
5.1 Zajišťovat v rámci střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v kraji dostupnost sítě odborných poradenských služeb, které posilují kompetence uživatelů, napomáhají k jejich začlenění do společnosti a uplatnění na trhu práce včetně doprovodných sociálních služeb ke stabilizaci rodinné situace dětí, žáků a studentů ze sociálně vyloučených rodin viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
2.1 Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů viz dokument »
2.3 Opatření na podporu zaměstnanosti absolventů a mladých lidí viz dokument »
TISK
i