• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
2.4 Rozvoje podmínek pro kulturu, sport a volnočasové aktivity viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
3.2 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
1.3 Efektivní marketing kraje viz dokument »
2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a kulturního vyžití viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018
3.2 Vyvíjet úsilí k uchování trvalé vzpomínky na oběti romského holocaustu viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
1.2 Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury viz dokument »
TISK
i