*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Kopřivnice

Organizační struktura
 

Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba Rulíšek Hynek
Web http://zivotniprostredi.koprivnice.org/
Telefon 556 879 780
E-mail
Adresa Štefánikova 1163, 74221, Kopřivnice
Hlavní činnosti
výkon státní správy v odpadech, ovzduší, přestupkové řízení, lesním hospodářství, myslivosti, ochraně přírody a krajiny, ochraně zemědělského půdního fondu, rostlinolékařské službě, rybářství, ochraně zvířat, vodním hospodářství, samospráva odpady, ovzduší, hluk, hospodaření v městských lesích,… »

Gesce Spolugesce Spolupráce
*