• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM

  • 3328 příkladů na DobráPraxe.cz
  • 570 videí Zdravých municipalit, regionů
  • 873 indikátorů měst pro členy
  • 1701 strategií a koncepcí, 20705 cílů
  • 81 komunitních plánů
  • 58 návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Nálepka pro pro provozovny oceněné v rámci kampaně Den bez tabáku

14. 8. 2015
Město Kopřivnice u příležitosti kampaně Den bez tabáku ocení nekuřácké provozovny nacházející se na území města. Přihlášení se do soutěže bylo zcela dobrovolné, odborná komise poté jednotlivé přihlášené zařízení posuzovala a na základě předem vytýčených pravidel byly jednotlivým provozovnám přidělovány 1, 2, 3 hvězdy.
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006