*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. Miroslav Kopečný
Telefon
+420 556 879 410
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Sopuchová , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2017-2018)

A + H. Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání

Umístit stručný popis stavu připravovaných projektů na web města P

Zvýšit účast zastupitelů na veřejných akcích města P

B + E. Sociální a zdravotnické služby, prevence, bydlení

Rekonstruovat koupelny v bytech zvláštního určení včetně přebudování van na sprchové kouty (byty pro seniory ul. Česká 320) P

Zajistit vznik pobytové/terénní/ambulantní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním (např. psychoterapeutické sezení) P

C. Životní prostředí

Zvýšit četnost svozu tříděného odpadu P

Umístit ve městě nádoby na třídění kovových a alobalových odpadů P

D. Výchova a vzdělávání

Upravit a zmodernizovat interiér Domu dětí a mládeže P

Přemístit městskou knihovnu z KDK do budovy ZŠ Náměstí P

F. Volný čas, sport, kultura

Vybudovat dětské hřiště na sídlišti Korej s herními prvky pro děti do 6 let, vč. mobilního WC, pítka a oplocení areálu P

Oživit vnitřní prostory Kulturního domu Kopřivnice (zatraktivnění prostor výzdobou a rozšíření aktivit v prostorách vestibulu, chodeb atp.) P

G. Doprava

Řešit dopravní situaci u MŠ Jeřabinka (opravit a doplnit chodníky, upravit stání vozidel – šikmé/kolmé) P

Upravit křižovatku ul. Obránců míru/Francouzská/Školní (přechody pro chodce, bezpečnostní nasvětlení, doplnění ostrůvků, …) P

Z. Desatero Kopřivnice očima mladých

Obnovit hromadné poslední zvonění pro žáky ZŠ před KDK P

Zajistit častější preventivní programy zaměřené na protinávykové aktivity (např. protidrogový vlak či jiná interaktivní aktivita) P

*