*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

Kopřivnice

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020
[KEB ČR 2012-2015]
Název dokumentu anglickySTRATEGY OF ENVIRONMENTAL SECURITY of the Czech Republic 2012-2015
Odpovědná instituceMINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Garant za instituciodbor bezpečnosti a krizového řízení / MŽP
Datum schválení28.2.2012
Doba platnosti2012 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 – 2015 je základem pro formulaci priorit MŽP v oblasti krizového řízení, je základem pro formulaci preventivních, mitigačních a adaptačních opatření, která vedou k postupnému snižování rizik mimořádných událostí a krizových situací. show
Implementace
Implementaci dokumentu řeší ministerstvo životního prostředí, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 165/2008 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 10/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně průběžné 2013, souhrnné 2015 neuvedeno

Novější

*