• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Kopřivnice

Nepřímé vazby: Tematické vazby
..vyberte úroveň
mezinárodní
národní
regionální
oblastní
místní

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020


Nepřímé vazby spadající pod cíl: Provést zhodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost
Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.c jaderná energetika
II.i plynárenství
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)


Zvolit jiný cílshow

regionální

Provést zhodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) (Plzeňský kraj)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014] (Liberecký kraj)
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010] (Jihomoravský kraj)
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) (hl.m. PRAHA)
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) (hl.m. PRAHA)
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019] (Olomoucký kraj)
11 ZÚR OK navrhují vymezení a upřesnění specifických oblastí pro území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území. Význam problémů těchto oblastí přesahuje hranice uvedených obcí a ovlivňuje vyvážený udržitelný rozvoj zejména okrajových částí Olomouckého kraje s přesahem vlivů i do sousedních krajů. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Mezi další specifické oblasti se zařazují:
11.1. SOB-k1 obce příslušející k ORP Zábřeh;
11.2. SOB-k2obce příslušející k ORP Uničov a (včetně města Libavá, bez
obce Štarnov);
11.3. SOB-k4 obce příslušející k ORP Konice;západní část území ORP Litovel – obce Bouzov, Slavětín, Luká;
– obec Pavlov v ORP Mohelnice;
– západní část území ORP Prostějov - obce Bousín, Buková,
Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání,
Krumsín, Myslejovice, Plumlov, Prostějovičky, Ptení, Stínava,
Vícov;
11.4. *viz 11.3
11.5. *viz 11.3
11.6. SOB-k3
– obec Potštát, Luboměř pod Strážnou, Radíkov, k. ú. Středolesí
a Uhřínov u Hranic v ORP Hranice;
– obce příslušející k ORP Lipník nad Bečvou;
– obec Kozlov v ORP Olomouc
11.7. *viz 11.6;
11.8. SOB-k5
– jižní část území ORP Prostějov - obce Hruška, Němčice nad
Hanou, Vrchoslavice, Mořice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice,
Tištín, Koválovice-Osíčany, Pavlovice u Kojetína, Srbce,
Vitčice, Doloplazy, Dobromilice
– jihozápadní část území ORP Přerov - Tovačov, Oplocany, Lobodice,
Uhřičice, Polkovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou,
Stříbrnice, Křenovice;
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) (Olomoucký kraj)

oblastní

Provést zhodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost


místní

Provést zhodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost


TISK
i