• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Kopřivnice

Nepřímé vazby: Tematické vazby
..vyberte úroveň
mezinárodní
národní
regionální
oblastní
místní

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020


Nepřímé vazby spadající pod cíl: Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy
Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)


Zvolit jiný cílshow

regionální

Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) (Plzeňský kraj)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014] (Liberecký kraj)
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010] (Jihomoravský kraj)
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019] (Olomoucký kraj)
11 ZÚR OK navrhují vymezení a upřesnění specifických oblastí pro území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území. Význam problémů těchto oblastí přesahuje hranice uvedených obcí a ovlivňuje vyvážený udržitelný rozvoj zejména okrajových částí Olomouckého kraje s přesahem vlivů i do sousedních krajů. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Mezi další specifické oblasti se zařazují:
11.1. SOB-k1 obce příslušející k ORP Zábřeh;
11.2. SOB-k2obce příslušející k ORP Uničov a (včetně města Libavá, bez
obce Štarnov);
11.3. SOB-k4 obce příslušející k ORP Konice;západní část území ORP Litovel – obce Bouzov, Slavětín, Luká;
– obec Pavlov v ORP Mohelnice;
– západní část území ORP Prostějov - obce Bousín, Buková,
Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání,
Krumsín, Myslejovice, Plumlov, Prostějovičky, Ptení, Stínava,
Vícov;
11.4. *viz 11.3
11.5. *viz 11.3
11.6. SOB-k3
– obec Potštát, Luboměř pod Strážnou, Radíkov, k. ú. Středolesí
a Uhřínov u Hranic v ORP Hranice;
– obce příslušející k ORP Lipník nad Bečvou;
– obec Kozlov v ORP Olomouc
11.7. *viz 11.6;
11.8. SOB-k5
– jižní část území ORP Prostějov - obce Hruška, Němčice nad
Hanou, Vrchoslavice, Mořice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice,
Tištín, Koválovice-Osíčany, Pavlovice u Kojetína, Srbce,
Vitčice, Doloplazy, Dobromilice
– jihozápadní část území ORP Přerov - Tovačov, Oplocany, Lobodice,
Uhřičice, Polkovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou,
Stříbrnice, Křenovice;
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) (Olomoucký kraj)
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) (hl.m. PRAHA)
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) (hl.m. PRAHA)

oblastní

Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy


místní

Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy


TISK
i