• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

 

Kopřivnice

i
tisk
Nepřímé vazby: Tematické vazby
..vyberte úroveň
mezinárodní
národní
regionální
oblastní
místní

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020


Nepřímé vazby spadající pod cíl: - Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy
Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)


Zvolit jiný cílshow

regionální

- Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) (Plzeňský kraj)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014] (Liberecký kraj)
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010] (Jihomoravský kraj)
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008) (hl.m. PRAHA)
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) (hl.m. PRAHA)
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 3 [akt. 2019] (Olomoucký kraj)
11 ZÚR OK navrhují vymezení další specifické oblasti pro území, ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území. Význam problémů těchto oblastí přesahuje hranice uvedených obcí a ovlivňuje vyvážený udržitelný rozvoj zejména okrajových částí Olomouckého kraje s přesahem vlivů i do sousedních krajů. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Mezi další specifické oblasti se zařazují:
11.1. obce příslušející k ORP Zábřeh;
11.2. obce příslušející k ORP Uničov;
11.3. obce příslušející k ORP Konice;
11.4. západní část území ORP Litovel – obce Bouzov, Slavětín, Luká;
11.5. obce příslušející k ORP Šternberk;
11.6. obec Potštát v ORP Hranice;
11.7. obce příslušející k ORP Lipník nad Bečvou;
11.8. jižní část území ORP Prostějov - obce Hruška, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice,
Mořice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice, Tištín, Koválovice-Osíčany,
Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Doloplazy, Dobromilice;
11.9. jihozápadní část území ORP Přerov - Tovačov, Oplocany, Lobodice, Uhřičice,
Polkovice, Kojetín, Měrovice nad Hanou, Stříbrnice, Křenovice;
11.10.západní část území ORP Prostějov, obce - Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradisko,
Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Krumsín, Myslejovice, Plumlov, Prostějovičky,
Ptení, Stínava, Vícov.
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) (Olomoucký kraj)

oblastní

- Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy


místní

- Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy


TISK
i