*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Rysová
Telefon
+420 556 879 414
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Sopuchová , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kopřivnici 2006-2010

A. NABÍDKA PRODUKTŮ A PROGRAMŮ

A.1 Trvalé posilování atraktivity současných turistických produktů

A.2 Propojování produktů a dalších služeb a vznik produktových balíčků

A.3 Monitorování návštěvnosti atraktivit a zájmu o produktové balíčky

A.4 Podpora akcí a doprovodných programů k zatraktivnění turistických produktů a oživení centra města, a to především během letních prázdnin

B. INFRASTRUKTURA

B.1 Podpora zlepšení dopravní dostupnosti a vzájemné propojení s okolními atraktivitami, včetně speciálních forem dopravy

B.2 Zajištění dostatečné kapacity parkovacích ploch u turistických atraktivit

B.3 Podpora budování městských cyklostezek včetně mobiliáře a jejich napojení na stávající cyklotrasy a cykloturistické trasy

B.4 Zkvalitnění a rozšíření doprovodných služeb pro cykloturistiku

B.5 Údržba a rozšiřování lyžařských běžeckých tras v Kopřivnici a okolí

B.6 Podpora vzniku nových certifikovaných ubytovacích zařízení, především s větší kapacitou a vyššího standardu, vhodných pro ubytování rodin s dětmi

B.7 Iniciovat certifikaci stávajících ubytovacích zařízení

B.8 Podpora zvyšování úrovně stravovacích zařízení a vzniku nových stylových zařízení s místními specialitami

B.9 Zkvalitnění turisticky využívaných vodních ploch a souvisejících služeb

B.10 Zajištění fungování a dlouhodobého využití lyžařského areálu

C. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

C.1 Zlepšení image města jako turistické destinace pomocí kampaní v mediích, dopravních prostředcích apod.

C.2 Propagace města jako turistické destinace pomocí výstav, prezentací a prostředků přímého marketingu

C.3 Komplexní naplnění a aktualizace turistického webu Lašské brány a jeho zviditelnění na internetu

C.4 Propagace a aktualizace informací na cizích turistických serverech

C.5 Pravidelná aktualizace a rozšiřování databáze kontaktů IC na podnikatelské subjekty

C.6 Pravidelný dotisk stávajících a tvorba nových propagačních materiálů dle aktuální potřeby

C.7 Rozmístění propagačních materiálů na turistické atrakce, do ubytovacích a stravovacích zařízení ve městě a okolí a další frekventovaná místa jako jsou čerpací stanice při vjezdech do města

C.8 Důraznější propagace kulturních a společenských akcí konaných ve městě, a to jak v samotném městě, tak v regionu

C.9 Zlepšení a rekonstrukce vnitřního a vnějšího orientačního a informačního systému ve městě, zvlášť s důrazem na expozice RMK

C.10 Zlepšení situace v souvislosti s prodejem suvenýrů a upomínkových předmětů s kopřivnickou tématikou

D. SPOLUPRÁCE S OBCEMI A PODNIKATELI

D.1 Prohloubení spolupráce obcí Lašské brány, zřízení a pravidelné jednání pracovní skupiny

D.2 Využití členství v jednotlivých sdruženích cestovního ruchu a spolupráce s Valašským královstvím, Destinačním managementem Moravsko-Slezským a podobnými subjekty

D.3 Prohloubení spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu

D.4 Informovat podnikatele o možnostech certifikace v oblasti cestovního ruchu

D.5 Informovat podnikatele v cestovním ruchu o možnostech získání dotací z různých veřejných zdrojů

D.6 Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu směřující ke zvýšení jejich profesionality

D.7 Pravidelný sběr a vyhodnocování statistik návštěvnosti turistických atraktivit, využívání turistických atraktivit apod.

D.8 Při vytváření akčních plánů úzce komunikovat s veřejností k zajištění jejich podpory

*