• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]
B.1 Vnitřní doprava viz dokument »
B.2 Ekologické formy dopravy viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2019-2020
2.1 Vnitřní doprava viz dokument »
2.2 Veřejná, cyklo a pěší doprava viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2017-2019
4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
4.3 Podporovat udržitelnou mobilitu viz dokument »
Znak KopřivnicePlán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017)
1.1 Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemních komunikacích viz dokument »
1.2 Organizace dopravy v klidu viz dokument »
1.3 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz viz dokument »
1.4 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech včetně vzájemného propojení viz dokument »
1.5 Kvalitní veřejná doprava viz dokument »
Znak KopřivniceStrategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice 2015–2020
1.1 NASTAVENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A KOMUNIKACÍ VHODNÝCH PRO CYKLISTY viz dokument »
1.2 ZAVEDENÍ ORGANIZAČNÍCH NÁSTROJŮ ROZVOJE CYKLODOPRAVY viz dokument »
1.3 ZAVEDENÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ viz dokument »
1.4 VYUŽITÍ PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ viz dokument »
1.5 VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ POTŘEBNÝCH DAT A PRŮZKUMŮ viz dokument »
2.1 POSTUPNÉ BUDOVÁNÍ PÁTEŘNÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS viz dokument »
2.2 PŘETVÁŘENÍ CELÉHO MĚSTA NA PŘÁTELSKÉ K CYKLISTŮM viz dokument »
2.3 ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY viz dokument »
2.4 DOSTATEČNÉ MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ A ÚSCHOVY KOL viz dokument »
3.1 MARKETINGOVÁ PODPORA viz dokument »
3.2 PODPORA AKTIVITÁM ZAMĚŘENÝM NA PREVENCI A DOPRAVNÍ VÝCHOVU viz dokument »
Znak KopřivniceÚzemní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042
1.5 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ viz dokument »
1.9 VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020
1.4 Snížení emisí z dopravních prostředků viz dokument »
1.5 Snížení sekundárních emisí viz dokument »
1.8 Doprava viz dokument »
TISK
i