• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]
C.3 Volný čas viz dokument »
D.1 Sociální a zdravotní služby viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2017-2019
1.1 Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže na úrovni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) viz dokument »
1.2 Podpora zdraví a prevence úrazů dětí a mládeže viz dokument »
1.3 Podpora aktivního trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže viz dokument »
1.4 Podpora organizovaného aktivního trávení volného času dětí a mládeže viz dokument »
2.3 Podpora zdraví cílená na seniorský věk viz dokument »
3.1 Rozšíření zdravotních a souvisejících služeb v oboru péče o duševní zdraví viz dokument »
3.2 Osvěta a výchova v oblasti péče o duševní zdraví viz dokument »
4.3 Podpora podmínek pro zdravý životní styl viz dokument »
5.1 Podpora a motivace občanů k péči o zdraví viz dokument »
6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu,drog a tabáku viz dokument »
6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu viz dokument »
7.1 Spolupráce s partnery ve městě viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
5.2 Podpora zdravého životního stylu, rekreace efektivnějšího zdravotnictví viz dokument »
Znak KopřivniceKoncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018)
1.1 Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných viz dokument »
1.2 Zvýšení kvality tělovýchovy na školách viz dokument »
2.1 Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží viz dokument »
2.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport viz dokument »
3.1 Podpora sportovních klubů viz dokument »
3.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport viz dokument »
4.1 Podpora sportovních akcí viz dokument »
5.1 Zvýšení informovanosti viz dokument »
5.2 Marketing zacílený na občana a na turistu viz dokument »
5.3 Rozšiřování nefinančních služeb viz dokument »
6.1 Movitý majetek viz dokument »
6.2 Nemovitý majetek a stavby viz dokument »
6.3 Spolupráce se soukromým sektorem viz dokument »
Znak KopřivniceIII. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2018-2021
2.2 Zlepšení dostupnosti Denního stacionáře Kopretina pro osoby se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením viz dokument »
2.3 Zlepšení dostupnosti samostatného bydlení pro osoby mentálním postižením viz dokument »
TISK
i