• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KopřivniceStrategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]
B.3 Bydlení viz dokument »
D.1 Sociální a zdravotní služby viz dokument »
D.2 Bezpečnost a prevence kriminality viz dokument »
D.3 Rodinná politika města viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán rozvoje města Kopřivnice 2019-2020
2.3 Bydlení viz dokument »
4.1 Sociální a zdravotní služby viz dokument »
4.2 Bezpečnost a prevence kriminality viz dokument »
4.3 Rodinná politika města viz dokument »

Koncepce

Znak KopřivniceZdravotní plán města Kopřivnice 2017-2019
2.1 Zajištění kapacit pobytových služeb pro seniory viz dokument »
2.2 Podpora života seniorů v domácím prostředí a podpora domácí péče viz dokument »
4.2 Podpora bezbariérového prostředí ve městě viz dokument »
5.2 Podpora společenské sounáležitosti viz dokument »
6.1 Podpora veřejného prostředí bez alkoholu,drog a tabáku viz dokument »
6.2 Omezení negativních dopadů konzumace alkoholu a drog na rodiny a komunitu viz dokument »
Znak KopřivniceIII. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava 2018-2021
1.1 Podpora sítě sociálních služeb viz dokument »
2.1 Vznik sociálně terapeutických dílen viz dokument »
2.2 Zlepšení dostupnosti Denního stacionáře Kopretina pro osoby se středním až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením viz dokument »
2.3 Zlepšení dostupnosti samostatného bydlení pro osoby mentálním postižením viz dokument »
3.1 Vznik pobytové sociální služby pro osoby v seniorském věku viz dokument »
4.1 Zajištění dostupné péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v domácnostech klientů viz dokument »
5.1 Předcházení a snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím terénní sociální práce viz dokument »
6.1 Prevence možné ztráty bydlení a podpora při získání a udržení si vlastního bydlení jednotlivců a rodin prostřednictvím terénní sociální práce viz dokument »
7.1 Informovanost směrem k laické i odborné veřejnosti o nabídce sociálních služeb a souvisejících aktivit viz dokument »
8.1 Zvýšení kompetencí pečujících osob viz dokument »
8.2 Zmapování potřeb pečujících viz dokument »
TISK
i