• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Krnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KrnovAktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023
1.1 Zajištění atraktivních podmínek a služeb pro život viz dokument »
3.1 Zlepšit vzájemnou spolupráci mezi městem a místními podnikateli a zvýšení atraktivity města na trhu práce viz dokument »
3.2 Zvýšení atraktivity a budování vhodných podmínek pro cestovní ruch viz dokument »

Koncepce

Znak KrnovKoncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019)
1.16 Příliv nových investorů (finance, know-how, technologie) viz dokument »
1.17 Zvýšení start-upů podnikající v digitálním světě viz dokument »
1.19 Růst blahobytu města a spolupráce občanů díky lokální ekonomice viz dokument »
1.21 Zlepšení image a zvýšení atraktivity města pro využití potenciálu cestovního ruchu viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006