• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Krnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak KrnovKoncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019)
1.1 Využívání chytrých řešení ve zdravotnictví a sociálních službách viz dokument »
1.14 Využití potenciálu kamerových systémů nejen pro bezpečnost města viz dokument »
Znak KrnovKoncepce prevence kriminality Krnov 2020-2024 [akt. 2019]
1.1 Jednotný systém prevence kriminality a rizikového chování na školách viz dokument »
1.2 Podpora preventivních aktivit pro seniory viz dokument »
1.3 Preventivní aktivity volnočasového charakteru pro děti a mládež viz dokument »
1.4 Preventivní práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit viz dokument »
1.5 Využívání moderních technologií v oblasti situační prevence viz dokument »
1.6 Snižování negativních dopadů příhraničí viz dokument »
1.7 Součinnost aktérů prevence kriminality, informační a analytické činnost viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006