• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1691 aktuálních strategií a koncepcí, 47438 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
21.6.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
AP EVVO 2016-2020 přímo navazuje na schválenou Koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje 2011 – 2020. show
Implementace
AP EVVO 2016-2020 obsahuje Vyhodnocení plnění AP EVVO 2011-2013, způsob financování (evropské, státní a krajské zdroje) a 6 oblastí, kterým jsou přiřazena opatření. show
AP EVVO LK 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vyplývá ze Státního programu EVVO ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 365/16/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nestanoveno neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006