*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
Politik programu Zdravý kraj
Ing. Radka Loučková Kotasová
Telefon
+420 485 226 310
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Ivana Hujerová
Telefon
+420 485 226 722
E-mail
 

KRAJ LIBERECKÝ

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020
[AP EVVO LK 2016-2020]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení21.6.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
AP EVVO 2016-2020 přímo navazuje na schválenou Koncepci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje 2011 – 2020. show
Implementace
AP EVVO 2016-2020 obsahuje Vyhodnocení plnění AP EVVO 2011-2013, způsob financování (evropské, státní a krajské zdroje) a 6 oblastí, kterým jsou přiřazena opatření. show
AP EVVO LK 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentuKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020
Výchozí legislativaKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vyplývá ze Státního programu EVVO ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 365/16/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano nestanoveno neuvedeno
*