• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1691 aktuálních strategií a koncepcí, 47438 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
26.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
RIS3 LK 2014+ vznikla, na základě tzn. předběžné podmínky, pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. show
Implementace
Dokument obsahuje implementační strukturu: krajská rada RIS3 pro inovace, inovační platformy, S3 manažer a výkonná jednotka pro RIS3 strategii. show
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení Vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového období 2014-2020 na národní úrovni.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 253/18/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 8. prosince 2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006