*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
Politik programu Zdravý kraj
Ing. Radka Loučková Kotasová
Telefon
+420 485 226 310
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Ivana Hujerová
Telefon
+420 485 226 722
E-mail
 

KRAJ LIBERECKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020
[DZ VRVS LK 2016-2020]
Odpovědná instituceKRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituciLiberecký kraj - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení29.3.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který stanovuje základní rámec pro rozvoj vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Dotýká se tak všech účastníků na vzdělávání v kraji, tj. škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zástupců veřejné správy, sociálních partnerů i široké odborné veřejnosti. show
Implementace
Prostřednictvím projektů z operačních programů EU, rozvojových programů MŠMT, programu Dotačního fondu LK. Za realizaci odpovídá Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Výchozí legislativaDokument je pořizován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro období 2015–2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 169/16/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano Ročně neuvedeno

Archiv

*