• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
22.4.2014
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2004 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument KOPK LK 2014 analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, identifikuje hlavní ohrožující faktory a formuluje dlouhodobé cíle v ochraně přírody a krajiny a stanoví opatření, nezbytná k dosažení stanovených cílů. show
Implementace
Prostřednictvím programů EU (OP Životní prostředí, OP Rybářství, Program rozvoje venkova, Life +), Ministerstva životního prostředí (Národní programy, Program péče o krajinu, Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace, Program obnovy přirozených funkcí krajiny) a Ministerstva zemědělství. show
Výchozí legislativa
Hlavním východiskem pro tvorbu aktualizované koncepce byly dokumenty na evropské a národní úrovni, které stanovují strategické cíle EU a ČR pro období do roku 2020. Např. strategie Evropa 2020, Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky (usn. č. 1497 ze dne 30. 11. 2009).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 155/14/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne dle potřeby neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006