• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
Politik programu Zdravý kraj
Ing. Radka Loučková Kotasová
Telefon
+420 485 226 310
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Ivana Hujerová
Telefon
+420 485 226 722
E-mail
 

KRAJ LIBERECKÝ

i
tisk

Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
22.4.2003
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, jehož hlavním cílem je stabilizace zemědělství a potravinářství v návaznosti na ochranu životního prostředí, jeho tvorbu a trvalou udržitelnost rozvoje venkovského prostoru. show
Implementace
KKZ LK 2003+ obsahuje analýzu proveditelnosti, tzn. posouzení realizovatelnosti zpracované koncepce zemědělství. Jedná se o posouzení ekonomické, finanční, odbytové, dopadů na životní prostředí a dopadů sociálněekonomických. Obecná odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ LK. show
Výchozí legislativa
Dokument zpracován na základě rozhodnutí kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 75/03/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
TISK
i