• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
22.4.2003
Doba platnosti
2003 - průběžně
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, jehož hlavním cílem je stabilizace zemědělství a potravinářství v návaznosti na ochranu životního prostředí, jeho tvorbu a trvalou udržitelnost rozvoje venkovského prostoru. show
Implementace
KKZ LK 2003+ obsahuje analýzu proveditelnosti, tzn. posouzení realizovatelnosti zpracované koncepce zemědělství. Jedná se o posouzení ekonomické, finanční, odbytové, dopadů na životní prostředí a dopadů sociálněekonomických. Obecná odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ LK. show
Výchozí legislativa
Dokument zpracován na základě rozhodnutí kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 75/03/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006