• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2597 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
26.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, jehož účelem je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území LK a s tím spojené ekonomické dopady. POH LK 2016-2025 zahrnuje analytickou část stanovující klíčové problémy. show
Implementace
POH LK není jen plánem kraje, potažmo krajského úřadu, ale všech subjektů (právnických i fyzických osob) působících na území Libereckého kraje. Finančně je POH LK zajištěn samotným Libereckým krajem a zpětně je čerpána podpora Státního fondu životního prostředí ČR. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 29/16/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006