• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení
21.10.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který komplexně shrnuje současný stav, všechny aktuální požadavky a rozvojové záměry pěti příspěvkových organizací z oblasti kultury zřizovaných Libereckým krajem: • Oblastní galerie v Liberci • Severočeské muzeum v Liberci show
Implementace
Díky zmapování záměrů a potřeb lze účinně a koncepčně plánovat aktivity, zajistit včasnou přípravu kvalitních projektů a využít pro jejich realizaci finanční zdroje z Evropských strukturálních a investičních fondů (IROP, OP VVV, OP ŽP, OP přeshraniční spolupráce). show
Výchozí legislativa
Vytvoření koncepce na základě potřeby Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Související koncepční dokumenty a legislativa jsou uvedeny v kapitole 5.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 394/14/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006