• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
29.9.2009
Doba platnosti
2009 - průběžně
Popis dokumentu
RIS 2009+ představuje koordinační nástroj pro strategický přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a zvyšování kvality lidských zdrojů Libereckého kraje. show
Implementace
Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje jeho garant. Finančními garanty naplňování jednotlivých aktivit a projektů RIS jsou sami nositelé projektů. show
Výchozí legislativa
Projekt RIS LK 2009+ (č.projektu: CZ.1.13/4.2.00/05.00396)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 301/09/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 x ročně neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006