• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1699 aktuálních strategií a koncepcí, 20606 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2597 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Datum schválení
29.9.2015
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který systematicky propojuje tři klíčové oblasti rozvoje lidských zdrojů - oblast vzdělávání v provázanosti s potřebami trhu práce, oblast sociálních služeb, oblast služeb a obchodu. show
Implementace
V návaznosti na SRLZ LK 2014+ následně vznikl Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ (SAP 2014+). Dokument představuje indikativní seznam projektových záměrů od všech zainteresovaných subjektů v Libereckém kraji. V plánu je tyto projekty realizovat do roku 2020. show
Na SRLZ LK 2014+ navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie navazuje a vychází ze strategických dokumentů Libereckého kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem LK usnesení č. 427/15/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument vznikl v rámci projektu „Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00015).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně nerelevantní neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006