• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1691 aktuálních strategií a koncepcí, 47438 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Datum schválení
6.6.2006
Doba platnosti
2006 - 2020
Popis dokumentu
SUR LK má za cíl stanovit rámec dlouhodobému rozvoji kraje, který bude aplikovat principy konceptu udržitelného rozvoje. show
Implementace
Implementace a hodnocení SUR nejsou závazně stanoveny. Z části vyplývají z Programu rozvoje Libereckého kraje, který je schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Výchozí legislativa
V roce 2004 se Liberecký kraj přihlásil k projektu “Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích ČR” v jehož rámci došlo k pilotnímu zpracování předkládané Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Libereckého kraje č. 637/06/RK (vzato na vědomí)
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
SUR LK 2006-2020 nebyla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje. Rada Libereckého kraje vzala zkrácenou verzi dokumentu na vědomí dne 6.6.2006 - usnesení č. 637/06/RK. Plná verze vč. příloh je uložena v samostatném souboru (ZIP).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Ne Nerelevantní neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006