• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje (2002)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor zdravotnictví
Datum schválení
17.12.2002
Doba platnosti
2002 - průběžně
Popis dokumentu
Obecným cílem Zdravotní politiky Libereckého kraje je zlepšit během příštích 10–15 let klíčové ukazatele zdravotního stavu a zapojit do této snahy všechny resorty, obce, nevládní organizace, podnikatele, občany, a to v souladu s evropským programem Světové zdravotnické organizace Zdraví 21, který show
Výchozí legislativa
ZP LK 2002+ vychází z programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny v 21. století"
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 221/02/ZK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 1 x ročně neuvedeno
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006