*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZK KRAJ LIBERECKÝ
Zdravý kraj
web Zdravý kraj
Politik programu Zdravý kraj
Ing. Radka Loučková Kotasová
Telefon
+420 485 226 310
E-mail
Koordinátor programu Zdravý kraj
Ivana Hujerová
Telefon
+420 485 226 722
E-mail
 

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. ""Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)""
1.1 "Místní cíl"

Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)

1. PODPORA ZDRAVÍ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA

1.1 Zdravý start do života, zdraví mladých

1.2 Zdravé stárnutí

2. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

2.1 Podpora pohybové aktivity populace

2.2 Správná výživa a stravovací návyky populace

3. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

4. OMEZENÍ ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

4.1 Úrazy

4.2 Návykové látky

5. SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK ZE ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

5.1 Zdravé a bezpečné životní prostředí

5.2 Pracovní prostředí

6. ZVLÁDÁNÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

7. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

7.1 Kardiovaskulární choroby

7.2 Nádorová onemocnění

7.3 Diabetes mellitus

7.4 Orální zdraví

8. ZDRAVÍ, DŮLEŽITÉ HLEDISKO V ČINNOSTI VŠECH REZORTŮ

*