• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

i
tisk
Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 2014 2020
Společný akční plán Libereckého kraje 2014+ 2014 2020
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012] 2006 2020
Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 2006 2020
Dokumentů: 4

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2016-2020 2016 2020
Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj (2018) 2018 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020 2016 2020
Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020 2011 2020
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014] 2004 2020
Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2014–2016 2014 2016
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015] 2012 2018
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2015-2018 2015 2018
Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020 2014 2020
Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020 2014 2020
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011] 2003 2020
Strategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014–2016 2014 2016
Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ 2014 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016] 2014 2017
Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016) 2016 --
Dokumentů: 19

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 24


..archiv show
TISK
i