• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
S.C Zvýšení úrovně zdravotně-sociálních služeb včetně rozvoje jejich preventivních, alternativních a terénních forem viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝZdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)
1.1 Zdravý start do života, zdraví mladých viz dokument »
1.2 Zdravé stárnutí viz dokument »
2.1 Podpora pohybové aktivity populace viz dokument »
2.2 Správná výživa a stravovací návyky populace viz dokument »
4.1 Úrazy viz dokument »
4.2 Návykové látky viz dokument »
5.2 Pracovní prostředí viz dokument »
7.1 Kardiovaskulární choroby viz dokument »
7.2 Nádorová onemocnění viz dokument »
7.3 Diabetes mellitus viz dokument »
7.4 Orální zdraví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán protidrogové politiky Libereckého kraje 2015-2018
1.1 Fungující a účinná koordinace specifické primární prevence viz dokument »
1.2 Dostupné programy specifické primární prevence v LK viz dokument »
1.4 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti viz dokument »
2.2 Prostupná a provázaná síť zdravotní a sociální péče pro uživatele návykových látek a patologické hráče viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014-2016
Podpora pravidelné činnosti sportovních a tělovýchovných subjektů v dětských a mládežnických kategoriích vč. podpory sportu na základních a středních školách viz dokument »
Ve spolupráci se sportovními svazy podpora realizace jednorázových akcí se statutem Mistrovství Libereckého kraje viz dokument »
Dodržování a vymahatelnost sportovního práva viz dokument »
Podpora krajské sportovní reprezentace a účast v projektu Olympiád dětí a mládeže, projektu České olympijského svazu viz dokument »
Podpora rekreačního sportu odehrávajícího se v přírodním prostředí s podmínkou k jeho šetrnosti, společně s podporou indoorových rekreačně sportovních aktivit viz dokument »
Podpora aktivit zaměřených na skupinu seniorů (osoby nad 60 let) a skupinu handicapovaných osob viz dokument »
Podpora širokého využití sportovní infrastruktury vlastněné Libereckým krajem viz dokument »
Podpora exkluzivních sportovních areálů, které jsou přínosem nejen pro sport, ale i pro cestovní ruch viz dokument »
Podpora sportovních objektů sloužících k pravidelné činnosti sportovců viz dokument »
Podpora organizace sportovních akcí celostátního nebo nadrepublikového významu, tedy akce typu republikové mistrovství, evropský pohár, mistrovství Evropy, světový pohár či mistrovství světa viz dokument »
TISK
i