• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
S.E Revitalizace měst a obcí Libereckého kraje, rekonstrukce jejich historického vzhledu a obnova zastaralého bytového fondu viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020
7.1 Zajistit dostupnost základního uměleckého vzdělávání v celém kraji viz dokument »
7.2 Zachovat, popřípadě zvyšovat kvalitu uměleckého vzdělávání viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
F.4 Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020
1.1 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
2.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
3.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
4.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
5.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
TISK
i