• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20672 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
S.C Zvýšení úrovně zdravotně-sociálních služeb včetně rozvoje jejich preventivních, alternativních a terénních forem viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje Libereckého kraje 2014-2020
B3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu viz dokument »
B4 Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012]
B.3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu viz dokument »
B.4 Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝZdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)
1.1 Zdravý start do života, zdraví mladých viz dokument »
1.2 Zdravé stárnutí viz dokument »
2.1 Podpora pohybové aktivity populace viz dokument »
2.2 Správná výživa a stravovací návyky populace viz dokument »
4.1 Úrazy viz dokument »
4.2 Návykové látky viz dokument »
5.2 Pracovní prostředí viz dokument »
7.1 Kardiovaskulární choroby viz dokument »
7.2 Nádorová onemocnění viz dokument »
7.3 Diabetes mellitus viz dokument »
7.4 Orální zdraví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán protidrogové politiky Libereckého kraje 2015-2018
1.1 Fungující a účinná koordinace specifické primární prevence viz dokument »
1.2 Dostupné programy specifické primární prevence v LK viz dokument »
1.4 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti viz dokument »
2.2 Prostupná a provázaná síť zdravotní a sociální péče pro uživatele návykových látek a patologické hráče viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2014–2016
4.1 Podporovat ve spolupráci s NRZP poskytování zdravotní péče na vysoké odborné úrovni, podporovat kvalitní a bezpečnou zdravotní péči o osoby zdravotně postižené viz dokument »
4.2 Zvyšovat informovanost o problematice zdravotního postižení viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014–2016
Podpora pravidelné činnosti sportovních a tělovýchovných subjektů v dětských a mládežnických kategoriích vč. podpory sportu na základních a středních školách viz dokument »
Ve spolupráci se sportovními svazy podpora realizace jednorázových akcí se statutem Mistrovství Libereckého kraje viz dokument »
Dodržování a vymahatelnost sportovního práva viz dokument »
Podpora krajské sportovní reprezentace a účast v projektu Olympiád dětí a mládeže, projektu České olympijského svazu viz dokument »
Podpora rekreačního sportu odehrávajícího se v přírodním prostředí s podmínkou k jeho šetrnosti, společně s podporou indoorových rekreačně sportovních aktivit viz dokument »
Podpora aktivit zaměřených na skupinu seniorů (osoby nad 60 let) a skupinu handicapovaných osob viz dokument »
Podpora širokého využití sportovní infrastruktury vlastněné Libereckým krajem viz dokument »
Podpora exkluzivních sportovních areálů, které jsou přínosem nejen pro sport, ale i pro cestovní ruch viz dokument »
Podpora sportovních objektů sloužících k pravidelné činnosti sportovců viz dokument »
Podpora organizace sportovních akcí celostátního nebo nadrepublikového významu, tedy akce typu republikové mistrovství, evropský pohár, mistrovství Evropy, světový pohár či mistrovství světa viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006