• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20672 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
S.E Revitalizace měst a obcí Libereckého kraje, rekonstrukce jejich historického vzhledu a obnova zastaralého bytového fondu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje Libereckého kraje 2014-2020
B4 Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel viz dokument »
B5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012]
B.4 Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel viz dokument »
B.5 Péče o kulturní a kulturně-historické dědictví viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016-2020
7.1 Zajistit dostupnost základního uměleckého vzdělávání v celém kraji viz dokument »
7.2 Zachovat, popřípadě zvyšovat kvalitu uměleckého vzdělávání viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2014–2016
7.1 Zvyšovat informovanost o bezbariérových přístupech kulturních a turistických objektů viz dokument »
7.3 Podporovat zpřístupňování kulturních zařízení a památek pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji viz dokument »
7.4 Podpora aktivit osob se zdravotním postižením v oblasti kultury a cestovního ruchu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
F.4 Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020
1.1 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
2.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
3.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
4.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
5.2 Expoziční a prezentační činnost viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006