• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20672 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
VS.C Zlepšení informovanosti a přístupu obcí a veřejnosti k udržitelnému rozvoji, včetně ochrany životního prostředí a to pomocí programů vzdělávání, osvěty a medializace udržitelného rozvoje, včetně osvěty environmentální viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje Libereckého kraje 2014-2020
D2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012]
D.2 Předcházení a řešení dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zdraví viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020
2.3 Školy a školská zařízení minimalizují nepříznivé dopady svého provozu na životní prostředí viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006