• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1693 aktuálních strategií a koncepcí, 47483 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Den Země v Liberci

22. 10. 2018
Dne 20.4.2018 probíhal v centru Liberce Den Země ve spolupráci Krajské úřadu libereckého kraje a Statutárního města Liberec.
Kdo hledá cestu jak žít a vychovávat děti v souladu s přírodou, ten našel spoustu zajímavých tipů v pátek 20. 4. 2018 v centru Liberce během celodenního programu Krajského Dne Země.

V parku mezi budovou Správy CHKO Jizerské hory a Krajským úřadem Libereckého kraje probíhal od 10 do 17 hodin bohatý program plný ukázek a prezentací, vše v duchu ZERO WASTE – životního stylu bez odpadů. Lidé se dozvěděli, jak nakupovat bez obalů, co s nepořádkem v dětském pokoji, jak se učí děti v Lesních školkách, ale i to, jak kompostovat ve městě. Prezentovali se zde ekocentra a další organizace zaměřené na environmentální výchovu. Během dne také probíhal bezobalový prodej jídla, ekologicky zaměřených publikací, pomůcek a ekodrogerie.
Dospělí mohli čerpat inspiraci na jednotlivých stanovištích u stánků nebo se uvolnit během hudebních vystoupení. Děti se zatím pobavily u pohádek o zvířátkách v podání Divadla jednoho Edy s Mirkou Bělohlávkovou, odpoledne pro ně bylo připraveno další představení, tentokrát Divadla Krtek známého libereckého herce Marka Sýkory. Současně byly po celý den v centru KultiVAR workshopy a dílničky pro děti i dospělé. Vyrobit si zde mohli například květináč s mozaikou, přírodní balzám na rty, nebo mohli proniknout do tajů výroby ručního papíru. A mohli si také ušít sáček na potraviny nebo vyrobit svačinový ubrousek beewax.

Celodenní program byl zakončen přednáškou v KultiVARu od 18:00 s fotografiemi Jana Pikouse na téma Člověk v krajině včera a dnes, kterou doplnil znalec regionu a autor řady publikací Marek Řeháček.

Příloha
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006