• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1691 aktuálních strategií a koncepcí, 47468 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 113 metodik a 2535 indikátorů na Mozaika-UR.cz
  • 3324 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Liberec

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Liberec - Největší priority definované 20.11.2019 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2019 2020
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Řešit stav Dolního centra (Soukenné nám., Fügnerova) - bezdomovci, nepřizpůsobiví, holubi) [A.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit vybydlené a nevyužívané nemovitosti hyzdící centrum města (Tiskárna, Papírové nám) - brownfieldy [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích [F.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Schválit co nejdříve nový územní plán a zlepšit fungování stavebního úřadu (nekoncepční zástavba lokalit) [E.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit problematiku nepřizpůsobivých osob (shlukování) [G.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit prostupnost města pro cyklisty, péče o stávající infrastrukturu [D.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Opravit budovu divadla F.X.Šaldy - zázemí , interiér, bezbariérovost [B.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřídit krizové centrum s ambulantními a pobytovými službami pro děti s poruchami chování [C.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Statutárního města Liberec (2019-2020) - 20.11.2019

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006