• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
A.1 Zlepšení spolupráce a komunikace mezi městem, podnikatelským sektorem, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi viz dokument »
B.2 Podpora spolupráce klíčových aktérů v systému vzdělávání viz dokument »
C.5 Spolupráce a partnerství s okolními obcemi v oblasti ochrany životního prostředí viz dokument »
C.6 Budování a využívání veřejných prostranství jako míst funkčních, živých, příjemných a bezpečných viz dokument »
D.1 Zajištění komplexního dopravního plánování a spolupráce s vlastníky a správci infrastruktury pro zajištění optimální dopravní dostupnosti, prostupnosti a obslužnosti pro všechny – dopravní dostupnost pracovních míst, služeb, bydlení, míst pro odpočinek a rekreaci a atraktivit cestovního ruchu pro všechny cílové skupiny viz dokument »
D.5 Minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí, zdraví obyvatel, stabilitu ekosystémů v krajině a dopravní infrastrukturu při přípravě i realizaci projektů obnovy a rozvoje dopravní infrastruktury viz dokument »
D.6 Koncepční řízení rozvoje a koncepční koordinace realizace všech inženýrských a dopravních sítí viz dokument »
D.7 Obnova, udržitelný rozvoj, dostupnost, spolehlivost a bezpečnost inženýrských sítí viz dokument »
E.1 Koncepční řízení udržitelného rozvoje města za účelem zvyšování kvality života jeho obyvatel a zvyšování kvality veřejných služeb viz dokument »
E.2 Posílení důvěryhodnosti veřejného sektoru navenek, stále zlepšování úrovně a kultury veřejné správy viz dokument »
E.3 Zvyšování hodnoty veřejné služby pro klienty viz dokument »
E.4 Územní spolupráce viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecAkční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec 2018-2030
1.4 Veřejné osvětlení viz dokument »
TISK
i