• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
C.1 Koncepční řízení péče o městskou zeleň viz dokument »
C.2 Podpora přírodních procesů a ochrana biodiverzity viz dokument »
C.3 Prevence a minimalizace rizik ve všech složkách životního prostředí viz dokument »
C.4 Zvýšení ekogramotnosti všech cílových skupin obyvatel a jejich zapojení do péče o životní prostředí viz dokument »
C.5 Spolupráce a partnerství s okolními obcemi v oblasti ochrany životního prostředí viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecPlán odpadového hospodářství statutárního města Liberec (2016)
12.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
TISK
i