• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
D.1 Zajištění komplexního dopravního plánování a spolupráce s vlastníky a správci infrastruktury pro zajištění optimální dopravní dostupnosti, prostupnosti a obslužnosti pro všechny – dopravní dostupnost pracovních míst, služeb, bydlení, míst pro odpočinek a rekreaci a atraktivit cestovního ruchu pro všechny cílové skupiny viz dokument »
D.2 Vytvoření podmínek pro dopravní bezpečnost a bezbariérovost dopravy pro všechny viz dokument »
D.3 Zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu viz dokument »
D.4 Preference udržitelných forem mobility viz dokument »
D.5 Minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí, zdraví obyvatel, stabilitu ekosystémů v krajině a dopravní infrastrukturu při přípravě i realizaci projektů obnovy a rozvoje dopravní infrastruktury viz dokument »
D.6 Koncepční řízení rozvoje a koncepční koordinace realizace všech inženýrských a dopravních sítí viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecPlán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023
1.1 Provoz cyklistů po chodnících a pěších cestách s malým provozem pěších viz dokument »
1.2 Umožnění jízdy ve městech bez omezení zavedených pro automobilovou dopravu viz dokument »
1.3 Parkování kol v cíli cest viz dokument »
1.4 Zřízení koordinátora dopravy / cyklokoordinátora na úrovni obcí viz dokument »
2.1 Síť chráněné infrastruktury pro cyklisty viz dokument »
2.2 Řešení provozu na hlavních ulicích měst viz dokument »
2.3 Řešení bodových závad bezpečnosti cyklistů viz dokument »
2.4 Studie průchodnosti územím viz dokument »
3.1 Infrastruktura pro vyšší atraktivitu cyklistické dopravy viz dokument »
3.2 Orientace pro návštěvníky, turisty viz dokument »
3.3 Prevence, osvěta, informace viz dokument »
Znak LiberecAkční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec 2018-2030
1.5 Městská silniční doprava – vozidla města (služební vozidla, doprava odpadu, policie...) viz dokument »
1.6 Městská silniční doprava: veřejná městská doprava viz dokument »
1.7 Městská silniční doprava: Osobní a podniková doprava viz dokument »
1.8 Městská kolejová doprava viz dokument »
Znak LiberecPlán dopravní obslužnosti Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023
1.1 Rychlá a plynulá veřejná doprava viz dokument »
1.2 Kvalitní infrastruktura viz dokument »
1.3 Vysoký standard služeb dopravců viz dokument »
2.1 Odpovídající rozsah dopravní obsluhy území viz dokument »
2.2 Dostupnost infrastruktury a vozového parku viz dokument »
2.3 Cenová dostupnost služby veřejné dopravy viz dokument »
3.1 Zajištění adekvátního financování a smluvních podmínek viz dokument »
3.2 Přehledný systém integrované dopravy vyhovující potřebám obyvatel měst viz dokument »
4.1 Ochrana a pohodlí cestujících viz dokument »
4.2 Snížení hluku nebo emisí z dopravy viz dokument »
4.3 Kvalita veřejného prostoru v okolí veřejné dopravy viz dokument »
TISK
i