• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
B.4 Zajištění podmínek pro budování a udržení kvalitní a dostupné sítě zdravotních a sociálních služeb viz dokument »
B.7 Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit a zlepšení spolupráce a partnerství mezi městem a kulturními, sportovními a volnočasovými organizacemi viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecPlán rozvoje sportu v Liberci 2018-2020
1.1 Modernizace, údržba a podpora sportovních zařízení ve vlastnictví města viz dokument »
1.2 Příprava nových projektů změřených na sport pro všechny viz dokument »
1.3 Údržba a modernizace cyklostezek viz dokument »
1.4 Začleňování handicapovaných sportovců a seniorů do všech oblastí sportu viz dokument »
1.5 Vytváření volně přístupných venkovních tělocvičen (workout) a tras, které budou vhodné pro běh i chůzi. Doplněné o tréninkové návody, obrázky a cvičení viz dokument »
1.6 Spoluužívání sportovního areálu Armády ČR (Svojsíkova ul.) viz dokument »
2.1 Vést děti a mládež odborně vzdělanými nebo profesionálními trenéry viz dokument »
2.2 Podporovat a organizovat zajištění sportovních akcí pro děti a mládež viz dokument »
2.3 Modernizace a udržování stávající dětských hřišť ve vlastnictví města viz dokument »
2.4 Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže viz dokument »
2.5 Nabídnutí smysluplné sportovní aktivity a zároveň umožnit rozvíjet schopnosti a dovednosti až do kategorie vrcholového a výkonnostního sportu viz dokument »
2.6 Zvýšit spolupráci mezi školami, kluby a spolky a podpořit mimoškolní pohybovou aktivitu viz dokument »
2.7 Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu - rozvoj školního sportu viz dokument »
2.8 Vychovávat mladé sportovce v domácích významných klubech viz dokument »
2.9 Náborové sportovní akce a navyšování počtů organizovaných sportovců (např. SPORT LIVE), propojit s kampaní zacílenou na rodiče aby podporovali děti ve sportu viz dokument »
2.10 Spolupráce s Krajskou radou asociací školních sportovních klubů ČR Libereckého kraje viz dokument »
3.1 Zajištění dostatečné infrastruktury, která podporuje aktivní trávení volného času viz dokument »
3.2 V rámci podpory aktivního životního stylu odstraňovat některé bariéry - napojit sportovní areály i školní sportovní areály na síť cyklostezek a jít za sportem pěšky či jet na kole viz dokument »
3.3 Údržba a modernizace infrastruktury viz dokument »
3.4 Klást důraz na venkovní sportoviště a parky s ohledem na zdravé životní prostředí viz dokument »
3.5 Nabízet sportovní vyžití zdarma (cyklostezky, parky, volně přístupné plochy) viz dokument »
3.6 Monitorovat stav a počet infrastruktury - viz příloha č. 2 Plán oprav sportovních objektů ve vlastnictví SM Liberce 2018-2023 viz dokument »
4.1 Podpora sportovních akcí pořádaných spolky ve městě viz dokument »
4.2 Spolupráce se spolky a kluby při pořádání akcí města a zároveň podporovat jejich činnosti viz dokument »
4.3 Podpora akcí pořádaných ve sportovních zařízeních města viz dokument »
4.4 Nové iniciativy pro pořádání nových sportovních akcí viz dokument »
4.5 Zachování přízně stávajících sportovních akcí s historií/tradicí viz dokument »
4.6 Zaměření na velké akce - národního a mezinárodního významu, které mají významný sekundární dopad při propagaci Liberci, jako města sportu viz dokument »
TISK
i